top of page
Децата и мотивацията

Мотивацията е причината, която определя нашето поведение.

 

Във файла се кратко разлеждат външната и вътрешна мотивация, както и трите основни неща, които можем да направим, за да помогнем на децата да бъдат мотивирани.

Мотивацията бива изграждана от ранна детска възраст и за нейното правилно култивиране сме отговорни основно ние - родителите и възпитателите на новите поколения.

 

Надявам се кратката информация да бъде полезна и да даде нужните насоки.

Децата и мотивацията

€0,00Price
    Product Page: Stores_Product_Widget
    bottom of page